• Home
  • Blog
  • Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych

Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych

zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne w parkach

Parki w miastach powinny być funkcjonalne i dostosowane do potrzeb mieszkańców. W tym celu niezbędne są utwardzone powierzchnie, na których można urządzić liczne miejsca rekreacji. Utwardzonych powierzchni wymagają także alejki oraz ścieżki rowerowe. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne pozwalają utwardzić teren przy jednoczesnym zachowaniu dobrej retencji wody. W rezultacie, parki stają się bardziej praktyczne, ale również ekologiczne i przyjazne środowisku.

Retencja wody na rynku, skwerze czy placu

Mieszkańcy w wielu miastach skarżą się na wszechobecną „betonozę”, czyli nadmierne używanie betonu oraz innych nawierzchni utwardzonych w przestrzeni publicznej. Faktem jest, że ciężko inaczej wybudować rynek, plac lub skwer. Duże i utwardzone nawierzchnie mają jednak negatywny wpływ na współczynnik retencji, chyba, że zostaną wykonane z nawierzchni wodoprzepuszczalnych, dzięki czemu, nie będą zaburzać naturalnej gospodarki wodnej na tym terenie.

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne w ogrodzie

Także w budownictwie jednorodzinnym spotkamy się z nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi. Inwestorzy planujący budowę domu często muszą pamiętać o tym, aby zachować odpowiedni udział powierzchni biologicznie czynnej, na którą składają się także nieutwardzone powierzchnie, które umożliwiają przesiąkanie wód opadowych do gruntu. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna doskonale sprawdzi się do budowy alejek, podjazdu, ścieżek, a nawet tarasów oraz innych powierzchni utwardzonych uwzględnionych w zagospodarowaniu terenu.

Tutaj warto wspomnieć o dofinansowaniach w ramach programu „Moja Woda”, które można otrzymać na inwestycje, które mogą poprawić współczynnik małej retencji wody na działce budowlanej. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne przyczyniają się do poprawy retencji, a zatem kwalifikują się do takiego programu. Plusem jest również to, że działka zagospodarowania z użyciem nawierzchni wodoprzepuszczalnych jest dużo bardziej ekologiczna i przyjazna środowisku. Nie dziwi zatem fakt, że rosnąca świadomość społeczna idzie w parze z rosnącą popularnością tych nawierzchni.