O firmie

HanzaWay Sp. z o.o.  jest kontynuatorką spółki HanzaVia Polska Sp. z o.o. , która po przekształceniach własnościowych zmieniła nazwę. Pozostałe dane rejestrowe oraz profil działalności  nie uległy zmianie.

 Misją naszej firmy jest poszukiwanie, produkcja i wdrażanie rozwiązań związanych z naturalnymi nawierzchniami mineralnymi, które w rzeczywisty i wymierny sposób wpłyną na poprawę naszego otoczenia jak również środowiska w którym żyjemy. Taką poprawę możemy osiągnąć właśnie poprzez stosowanie ekologicznych rozwiązań.

Od 2011 roku , poszukiwaliśmy najlepszych materiałów i technologii aby oferować najwyższej klasy mieszanki  naturalne do nawierzchni  ekologicznych. W rezultacie dopracowanych technologii i receptur  od wielu lat oferujemy doskonałe produkty i możemy pochwalić się niezliczoną ilością realizacji w kraju i poza nim. Mieszanki nasze nie zawierają sztucznych wypełniaczy, cementów, wapna, pyłów hutniczych, barwników ani substancji odpadowych. Nie emitują związków szkodliwych dla zdrowia, co potwierdza uzyskany Atest PZH.


Czym się zajmujemy?

Produkujemy ekologiczne nawierzchnie wodoprzepuszczalne, które są alternatywą do asfaltów i betonów, ponieważ umożliwiają przenikanie wody do gruntu i jego „oddychanie”.
Mieszanka kruszyw łamanych o odpowiednim uziarnieniu , dobrze zagęszczająca się i stanowiąca podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią. Niezmiernie istotna dla funkcjonowania konstrukcji drogi w zakresie jej przepuszczalności powietrzno-wodnej, stabilności i równości. Jest warstwą kondensującą i oddającą wodę w okresach suszy co zasadniczo wpływa na parametry warstwy wierzchniej. Skutecznie przenosi obciążenia z warstwy wierzchniej na podbudowę, zwiększa równość warstwy wierzchniej i poprawia stabilizację konstrukcji drogowej.
Mieszanka kruszywowo-żwirowa o drobnym uziarnieniu, ze ściśle kontrolowanymi frakcjami „zerowymi” oraz BASIC wiążący - stanowiąca warstwę wierzchnią konstrukcji drogi. Dobrze zagęszczająca się i nie pyląca. Przepuszczająca wodę i oddychająca. Ze względu na swój skład i parametry, może stanowić wraz warstwą dynamiczną powierzchnię biologicznie czynną. Posiada atest PZH. Doskonale nadaje się do zastosowań w większości przypadków.
Klasa Premium - Mieszanka kruszywowo-żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem naturalnego środka wiążącego STABILIZER (naturalna żywica pochodzenia roślinnego) wiążąca frakcje najdrobniejsze, przy czym zachowuje swoją przepuszczalność powietrzno-wodną. Wskazana na wierzchnie konstrukcje dróg o znacznym pochyleniu. Obecność środka wiążącego powoduje wzmocnienie konstrukcji tej warstwy jak i jej parametry fizyczne. Praktycznie nie generuje kurzenia. Zachowuje także cechy powierzchni biologicznie czynnej. Posiada atest PZH.
Mieszanka kruszyw , żwirów i piasków łamanych o grubszym uziarnieniu, stosowana jako warstwa wierzchnia dróg o podwyższonej nośności. Idealna na parkingi, pobocza drogowe, place i drogi dojazdowe. Zachowują przepuszczalność powietrzno-wodną.
NOWOŚĆ - Specjalna opatentowana mieszanka mineralna o różnym uziarnieniu i składzie frakcyjnym uzależnionym od zastosowania i przeznaczenia. Posiada bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie – jest niezwykle mocna i wytrzymała. Z uwagi na mniejszą wodoprzepuszczalność wymaga odpowiedniego wyprofilowania oraz odprowadzenia wody opadowej. Doskonale sprawdza się jako nawierzchnia dróg w tym również rowerowych.
Mieszanka kruszywowa mocno rozdrobniona, przeznaczona do zasypywania fug kostki betonowej lub granitowej. Może być także z dodatkiem naturalnego środka stabilizującego, który powoduje wzmocnienie fugi poprzez wiązanie najdrobniejszych frakcji mieszanki. Występuje również w odmianie gdzie spoiwem jest klej poliuretanowy – FugenBruk PU1K
Poliuretanowy środek wiążący żwiry i kruszywa, do wykonywania nawierzchni drogowych utwardzanych żywicznie. Nawierzchnie zachowują przepuszczalność powietrzno-wodną i posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną. Odporne na warunki atmosferyczne. Produkt posiada praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania w architekturze krajobrazu : od nawierzchni po elementy dekoracyjne np. otoczki drzew, opaski budynków, itp.

Jesteś Projektantem lub Inwestorem?

potrzebujesz więcej informacji technicznych i opisów, potrzebujesz materiałów do projektowania, przetargu lub innych informacji, potrzebujesz spotkania informacyjnego – jesteśmy do dyspozycji - skontaktuj się .

Korzyści zastosowania produktu

Przyjazny dla środowiska i klimatu

Przepuszcza parę wodną

Wodoprzepuszczalność

  

  

   

Ekologia

Wkraczając w XXI wiek, zagadnienia związane z ekologią są coraz istotniejsze i nawet wymuszające działania pro-ekologiczne, także w budownictwie drogowym. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i konieczność oszczędności energii powodują modyfikację produkcji mas asfaltowych jak i mieszanek betonowych. Jest to poważne wyzwanie dla technologów i architektów planowania przestrzennego. W krajach wysoko rozwiniętych ( USA, Zachód Europy) od wielu lat poszukuje się nowych technologii w zakresie budownictwa drogowego. Coraz większe znaczenie ma oddziaływanie konstrukcji drogowej na środowisko. Decydujące są zastosowane i wbudowane bezpieczne materiały nie infekujące środowiska. A więc odchodzi się już od wcześniej stosowanych materiałów (np. smół węglowych) czy innych rakotwórczych substancji (azbest) jako wypełniaczy.
Nastąpił wyraźny powrót do materiałów naturalnych i tam gdzie jest to już możliwe stosuje się nowe technologie przyjaźnie oddziałujące na środowisko.
Nadszedł czas by wszechobecny beton oraz asfalt, służący do tej pory jako materiał do budowy wszelkiego typu nawierzchni, zastępować lub chociaż uzupełniać ekologicznymi wodoprzepuszczalnymi nawierzchniami. Dzięki takim rozwiązaniom zmieniamy nasze środowisko na zdrowsze oraz bardziej różnorodne, a tym samym zmieniamy nasz krajobraz na bardziej naturalny, w którym na pewno milej i zdrowej się żyje.
Wszystkie nasze nawierzchnie posiadają Atest PZH oraz stanowią powierzchnię biologicznie czynną.

Certyfikaty

Politechnika Warszawska Wydział inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
Temat : Nawierzchnie HanzaVia Stabilizer

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
Temat : ATEST HIGIENICZNY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Zakład Gleboznawstwa
Temat : Powierzchnia biologicznie czynna

Instytut Dróg i Lotnisk
Temat: Drogi przeciwpożarowe


Niemcy

Laboratorium MORBACH

Temat: Badania jakościowe i wytrzymałościowe

Wodoprzepuszczalne nawierzchnie dla terenów zielonych, obiektów rekreacyjnych i przemysłowych 


Nawierzchnia mineralna to ciekawa, a zarazem przyjazna dla środowiska naturalnego alternatywa dla kostki brukowej oraz asfaltu, ponieważ umożliwia przenikanie wody do gruntu i jego „oddychanie”. Za jej wyborem przemawiają walory estetyczne i użytkowe, a także korzystna cena i bardzo duża swoboda w zakresie aranżacji przestrzeni. Wychodząc naprzeciw potrzebom zróżnicowanych odbiorców marka HanzaWay oferuje wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne, które produkujemy w oparciu o autorskie technologie i receptury wykorzystując mieszanki kruszyw o odpowiednim uziarnieniu i składzie. Obok nawierzchni mineralnych oferujemy również rozwiązania takie jak nawierzchnia mineralno-żywiczna i nawierzchnia żywiczna. 


Wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralno-żywiczne to nowoczesna technologia wykonania bezspoinowej nawierzchni opartej na bazie odpowiednio dobranej kompozycji kolorowego kruszywa kwarcowego oraz naturalnego środka stabilizującego, który znacząco poprawia właściwości nawierzchni w stosunku do tradycyjnych nawierzchni mineralnych. Dzięki temu nawierzchnia mineralno-żywiczna charakteryzuje się bardzo dobrą trwałością, wysokimi walorami estetycznymi oraz doskonałymi właściwościami użytkowymi. System bardzo dobrze sprawdza się w przestrzeniach rekreacyjnych – parkach miejskich, placach zabaw, skwerach. Ze względu na swoje właściwości nawierzchnia żywiczna może być również z powodzeniem stosowana na obiektach sportowych, miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku w sektorze komunalnym i prywatnym, a także na parkingach.


Nawierzchnia mineralno-żywiczna HanzaWay 


Nasza nawierzchnia mineralna cieszy się uznaniem inwestorów z całej Polski, którzy cenią ją za walory estetyczne i użytkowe oraz trwałość. Jej kolejna odsłona – nawierzchnia mineralno-żywiczna – to rozwiązanie cieszące się jeszcze większą popularnością. System polecamy wszędzie tam, gdzie istotne dla inwestora są walory estetyczne, poparte znakomitą odpornością na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz promieniowania słonecznego. Nawierzchnia żywiczna charakteryzuje się wygodą użytkowania, łatwością konserwacji i czyszczenia oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi – na nawierzchni dopuszczalny jest nie tylko ruch pieszy, ale również lekki ruch pojazdów kołowych. Dodatkowym atutem oferowanego systemu jest szybka i łatwa aplikacja, dzięki czemu w relatywnie krótkim czasie możemy uzyskać nawierzchnię o dużej powierzchni. Posadzka dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność w aplikacjach dekoracyjnych. 


Przepuszczalne nawierzchnie drogowe


Jako marka oferująca wysokiej jakości nawierzchnie przepuszczające wodę naszym Klientom oferujemy szeroki wybór rozwiązań o zróżnicowanym przeznaczeniu. Nawierzchnie przepuszczalne drogowe HanzaWay doskonale sprawdzają się w warunkach prywatnych działek budowalnych, działek rekreacyjnych, a także kameralnych osiedli mieszkaniowych. Dzięki swojej unikalnej kompozycji i strukturze nawierzchnie przepuszczające wodę zapewniają wysoką przepuszczalność wody opadowej, jednocześnie gwarantując komfortowe użytkowanie dróg, podjazdów i ścieżek. Przepuszczalne nawierzchnie drogowe pozwalają na utwardzenie terenu, zapobiegają pojawianiu się kałuż i błota, a jednocześnie poprawiają estetykę infrastruktury.


Inwestorów poszukujących wysokiej jakości wodoprzepuszczalnych nawierzchni zewnętrznych, takich jak przepuszczalne nawierzchnie drogowe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z asortymentem marki HanzaWay. Firma HanzaWay Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, oferuje nowoczesne naturalne nawierzchnie ekologiczne wodoprzepuszczalne i zapewniające aerację powietrza. Nawierzchnie HanzaWay posiadają cechy powierzchni biologicznie czynnych, są przyjazne dla środowiska. Wykonywane są z wyselekcjonowanych materiałów mineralnych, gdzie w odpowiedniej proporcji wymieszane są surowce skalne, żwiry i drobne frakcje piaskowe wg. ściśle ustalonej krzywej uziarnienia.

Skontaktuj się z namiHanzaWay Sp. z o.o.


ul. Kwiatowa 6a

05-822 Milanówek

NIP:5291794035

KRS: 0000381290

Mail: biuro@hanzaway.pl

Robert Czarnecki
tel.: 606 175 496