• Home
  • Ekologiczne nawierzchnie

Nawierzchnia ekologiczna

nawierzchnia ekologiczna

Producenci systemów nawierzchniowych coraz częściej powołują się na ekologię. Ekologia jest ostatnio bardzo modna, w konsekwencji czego pożądana przez inwestorów. W związku z tym zdecydowana większość rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku to rozwiązania ekologiczne, przynajmniej z nazwy. To samo dotyczy ekologicznych nawierzchni. Nawierzchnie HanzaWay stanowią pod tym względem wyjątek, który wart jest uwagi Klientów poszukujących prawdziwie ekologicznych nawierzchni dla swoich inwestycji.

Ekologiczne nawierzchnie HanzaWay

Od 2011 roku poszukiwaliśmy najlepszych materiałów i technologii, które pozwoliłyby na dostarczanie wysokiej klasy nawierzchni odznaczających się doskonałymi parametrami użytkowymi i bezpieczeństwem, tak dla użytkowników, jak i środowiska naturalnego. Efektem naszych prac są ekologiczne nawierzchnie HanzaWay powstające w oparciu o naturalne mieszanki kruszyw. Nasze mieszanki nie zawierają sztucznych wypełniaczy, barwników ani substancji odpadowych. Są wolne od wapna, pyłów hutniczych i cementów. To wszystko sprawia, że nie emitują szkodliwych dla zdrowia związków, ani nie zaburzają naturalnej równowagi ekosystemu, w którym są implementowane.

Każda nawierzchnia ekologiczna HanzaWay spełnia wysokie wymagania jakościowe, co przekłada się na:

  • walory estetyczne,
  • wodoprzepuszczalność,
  • zapewnienie odpowiedniej aeracji gleby,
  • trwałość (dopuszczenie ruchu kołowego po nawierzchni),
  • wolność od szkodliwych substancji i sztucznych wypełniaczy.
  • Praktyczne zastosowania nawierzchni ekologicznych

Ze względu na walory estetyczne i użytkowe nawierzchnie ekologiczne marki HanzaWay znajdują liczne zastosowania w przestrzeniach prywatnych i publicznych. Korzystają z nich zarówno jednostki administracji lokalnej tworząc nawierzchnie parkowe, nawierzchnie na placach zabaw i skwerach, jak również klienci biznesowi. Nasze nawierzchnie doskonale sprawdzają się na ścieżkach, podjazdach, drogach dojazdowych oraz parkingach, co czyni je chętnie wybieranymi przez właścicieli obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Wszystkie nawierzchnie HanzaWay można bezpiecznie stosować w strefach ochrony wód. Posiadają doskonałe właściwości nośności i twardości, możemy układać je do samego pnia drzewa lub krzewu. Ich elastyczność sprawia, że rozrost korzeni nie powoduje zniekształceń lub pęknięć. Można je łatwo poddawać recyklingowi poprzez wyrównanie lub uzupełnienie nawierzchni, nawodnienie i ponowne zagęszczenie, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.