Mieszanka kruszywowa jako fuga do kostki brukowej

Stosowanie powierzchni wodoprzepuszczalnych poprawia retencje wody i czyni teren bardziej ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. Istnieje prosty sposób, aby uczynić kostkę brukową rozwiązaniem bardziej ekologicznym. Wystarczy mieszanka kruszywowa, która zapewni prawidłowe przenikanie wody do gruntu. To innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zachować wysoki współczynnik retencji, nawet przy dużym udziale powierzchni utwardzonych.

Continue Reading

Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych

Polska posiada jeden z najniższych współczynników retencji wody w Europie, co przyczynia się do suszy, którą od kilku lat regularnie obserwujemy w wielu regionach kraju. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala wykorzystać wody opadowe i odprowadzić je do gruntu. Tego typu nawierzchnie są coraz popularniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym w budownictwie.

Continue Reading

Nawierzchnie przepuszczalne w budownictwie jednorodzinnym: Dlaczego warto?

Organizacja i aranżacja przestrzeni wokół domu bardzo często wymaga zastosowania nawierzchni, dzięki którym będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał samego domu, jak i otaczającego go ogrodu. Tradycyjnym wyborem w przypadku budownictwa jednorodzinnego, a także kameralnego budownictwa wielorodzinnego (np. segmentów) jest kostka brukowa.

Continue Reading