• Home
  • Nawierzchnie biologicznie czynne

Nawierzchnie biologicznie czynne

nawierzchnie biologicznie czynne

Nawierzchnie biologicznie czynne to szczególny rodzaj nawierzchni, które wykonuje się w taki sposób, żeby zapewnić naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. Biologiczna czynność nawierzchni jest szczególnie istotna w przestrzeniach zielonych, takich jak parki i skwery, tereny rekreacyjne w sąsiedztwie stawów, a także w otoczeniu wybranych obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Jednocześnie nawierzchnie biologicznie czynne są bardzo ważne dla terenów zurbanizowanych, gdyż wspomagają kanalizację miejską w odbiorze wody opadowej, przeciwdziałając lokalnym podtopieniom. Dlatego powinno się je stosować wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość.

Nawierzchnie biologicznie czynne – mineralne i mineralno-żywiczne - Warszawa

Tradycyjnym przykładem nawierzchni biologiczne czynnej jest nawierzchnia mineralna. Nawierzchnia mineralna pozwala utwardzić ścieżkę lub plac bez tworzenia na powierzchni gruntu warstwy izolacyjnej, która nie przepuszcza wody. Jednocześnie nawierzchnia mineralna jest przykładem nawierzchni luźnej, co odróżnia ją od wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-żywicznej. Ta druga również charakteryzuje się wysoką retencją wody oraz bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego, ale nie nadaje się jako system wykończenia dróg dojazdowych czy parkingów. Wynika to z właściwości fizycznych nawierzchni, która jest dedykowana dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego.

Nawierzchnie biologicznie czynne HanzaWay w Warszawie

Marka HanzaWay od początku swojej działalności poszukuje rozwiązań odznaczających się trwałością, funkcjonalnością i zgodnością z naturą. Wynikiem naszych poszukiwań są nawierzchnie biologicznie czynne, które wykonujemy z naturalnych mieszanek mineralnych bez oraz z dodatkiem kompozycji poliuretanowej. Dzięki temu nasze nawierzchnie jeszcze lepiej odpowiadają na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów poszukujących rozwiązań estetycznych, ekologicznych i bezpiecznych. Nawierzchnie biologicznie czynne HanzaWay znajdują zastosowanie w centrach miast, terenach zielonych poza miastem, na skwerach i placach zabaw, przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

HanzaWay Elastopave

Najbardziej nowatorskim produktem firmy jest nawierzchnia HanzaWay Elastopave. Jest to mieszanka kruszyw lub żwirów łamanych, o określonej granulacji z dodatkiem jednoskładnikowego kleju poliuretanowego. Ta nawierzchnia posiada dużą wytrzymałość na nacisk, jest odporna na niskie i wysokie temperatury, zapewnia antypoślizgowość, nie wpływa negatywnie na środowisko, jest odporna na sól, zachowuje wodoprzepuszczalność i aerację powietrza, posiada estetyczny, naturalny wygląd, jest prosta w układaniu. Stosuje się ją na drogi rowerowe, chodniki, podjazdy i drogi ogrodowe, deptaki i skwery miejskie, podjazdy dla niepełnosprawnych, kompozycje i elementy dekoracyjne do ogrodów, otoczki drzew, ławek i innych elementów małej architektury.