Jakie są rodzaje nawierzchni?

Nawierzchnie to kluczowy element wielu przestrzeni, od dróg i parkingów po place zabaw i tereny rekreacyjne. Wybór odpowiedniego rodzaju nawierzchni jest istotny z uwagi na funkcjonalność, bezpieczeństwo, trwałość, wygodę i estetykę danej przestrzeni.

Continue Reading

Mieszanka kruszywowa jako fuga do kostki brukowej

Stosowanie powierzchni wodoprzepuszczalnych poprawia retencje wody i czyni teren bardziej ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. Istnieje prosty sposób, aby uczynić kostkę brukową rozwiązaniem bardziej ekologicznym. Wystarczy mieszanka kruszywowa, która zapewni prawidłowe przenikanie wody do gruntu. To innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zachować wysoki współczynnik retencji, nawet przy dużym udziale powierzchni utwardzonych.

Continue Reading

Jakie nawierzchnie najlepiej przepuszczają wodę?

Jakie nawierzchnie najlepiej przepuszczają wodę? Woda jest cennym zasobem, a zmiany klimatyczne oraz wzrastające ryzyko powodzi stawiają przed nami wyzwania związane z zarządzaniem wodą. Jednym z aspektów jest właściwe zarządzanie wodą opadową, czyli deszczową, która spływa z nawierzchni drogowych, parkingów, chodników i innych powierzchni.

Continue Reading

Zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych

Polska posiada jeden z najniższych współczynników retencji wody w Europie, co przyczynia się do suszy, którą od kilku lat regularnie obserwujemy w wielu regionach kraju. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala wykorzystać wody opadowe i odprowadzić je do gruntu. Tego typu nawierzchnie są coraz popularniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym w budownictwie.

Continue Reading